2009-12-09, §§ 105-113

Utskrivet från: http://gotland.se/46870

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-09
Plats:
Hwitstjärnan
Tid: 08.30-15.00
Närvaro
Beslutande

M Lena Celion, ordf
M Stefan Wramner
M Eva Lindström
C Anders Larsson, 1:e vice ordf
C Inger Rosén tjg ersättare
C Kjell Genitz, tjg ersättare
C Jan Ekedahl
S Eric Martell, 2:e vice ordf
S Andreas Persson
S Jenny Alvås
S Hanna Westerén
S Aino Friberg Hansson
V Brittis Benzler

Ej tjänstgörande ersättare

KD Isaac Ouro-Nimini
FP Sven Bosarfve
M Simon Härenstam
M Gunnel Pott
S Jonna Brodd
S Lena Eneqvist
S Charlotte Andersson
S Daniel Sundberg

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin
Ann Åslin, sekreterare
För- och grundskolecheferna Mats Hanell och Bisse Carlsson 
Gymnasiechef Alf Nilsson
Ekonomichef Elisabeth Österdahl