2009-10-28, §§ 177-200

Utskrivet från: http://gotland.se/46811
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2009-10-28

Register

Byggnadsnämnden 2009-10-28
Plats:
Kustparken Fårösund
Tid: 14.00 – 16.45
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, vice ord
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Per-Anders Croon
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare
Ulf Gahm
Göthe Malmros
Mikael Eriksson
Anna Enström
Daniel Bergvall
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Lars W Grönberg
Lisa Östman
Anders Rahnberg
Björn Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
10 november 2009

Datum för anslags uppsättande 
11 november 2009

Datum för anslags nedtagande 
3 december 2009