2009-09-23, §§ 161-176

Utskrivet från: http://gotland.se/46481
Byggnadsnämnden 2009-09-23
Plats:
S3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 14.00 - 16.30
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, vice ord
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Per-Anders Croon, ej §§170-176
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare

Allan Olofsson
Ulf Gahm
Johan Malmros
Göthe Malmros, §§ 170-176
Mikael Eriksson
Anna Enström
Lena Lingvall
Daniel Bergvall
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Cia Heldtander
Maria Hallberg
Anders Rahnberg
Monica Tingström
Per Hansén

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
6 oktober 2009

Datum för anslags uppsättande 
7 oktober 2009

Datum för anslags nedtagande 
29 oktober 2009