BN § 158 Diverse skrivelser och protokoll

Utskrivet från: http://gotland.se/46169
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 158
Diverse skrivelser och protokoll

BESLUT

Diverse skrivelser och protokoll läggs till handlingarna.

ÄRENDEBESKRIVNING

Diverse skrivelser och protokoll som inkommit till stadsarkitektkontoret/byggnadsnämnden har ledamöter och ersättare givits möjlighet att ta del av, bilaga 158.

Register