BN § 159 Övriga ärenden från arbetsutskotten 2009-06-03 §§ 201-240 och 2009-08-12 §§ 256-268

Utskrivet från: http://gotland.se/46168
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 159
Övriga ärenden från arbetsutskotten 2009-06-03 §§ 201-240 och 2009-08-12 §§ 256-268

BESLUT

Övriga beslut fattade under Au§§ 201-240 och Au§§ 256-268 godkänns

Register