2009-08-26, §§ 138-160

Utskrivet från: http://gotland.se/46165
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2009-08-26

Register

Byggnadsnämnden 2009-08-26
Plats:
S3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 14.00-17.15
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Mikael Eriksson
Lars Jakobsson
Allan Olofsson
Per-Anders Croon
Sven-Åke Malmberg
Anna Enström
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare
Lena Lingvall
Anette Bäckman
Daniel Bergvall

Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Monica Tingström
Yvonne Mårtensson
Anders Rahnberg
Lisa Östman
Cecilia Heldtander
Maria Hallberg
Lars W Grönberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
9 september 2009
Datum för anslags uppsättande 
10 september 2009
Datum för anslags nedtagande 
1 oktober 2009