2009-06-17, §§ 95-137

Utskrivet från: http://gotland.se/45921
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2009-06-17

Register

Byggnadsnämnden 2009-06-17
Plats:
Skansen Herrvik, Östergarn
Tid: 14.00 – 17.55
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Per-Anders Croon
Sven-Åke Malmberg
Anna Enström
Bertil Eneqvist
Tore Tillander, ej § 104

Ersättare
Allan Olofsson
Göthe Malmros
Mikael Eriksson
Lena Lingvall
Anette Bäckman, § 104
Daniel Bergvall

Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Monica Tingström
Yvonne Mårtensson
Anders Rahnberg
Lisa Östman                   
Cecilia Heldtander         
Maria Hallberg      
Lars W Grönberg          
Anders Lidgren

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
29 juni 2009
Datum för anslags uppsättande 
30 juni 2009
Datum för anslags nedtagande 
22 juli 2009