BUN § 87

Utskrivet från: http://gotland.se/45689

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-11-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-10-28

BUN § 87
Organisation av grundskola och skolbarnsomsorgsverksamhet

Dnr BUN 2009/58:04

BUN gav 09-04-15 förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för organisation av grundskola och skolbarnsomsorgsverksamhet. För- och grundskolechef Mats Hanell och Bisse Carlsson redovisade ett underlag för det fortsatta arbetet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut