BUN § 93

Utskrivet från: http://gotland.se/45683

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-11-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-10-28

BUN § 93
Kalendarium 2010

Dnr BUN 2009/207:60

Förslag till kalendarium för BUN 2010 har bifogats i kallelsen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut