BUN § 95

Utskrivet från: http://gotland.se/45681

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-11-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-10-28

BUN § 95
Övriga ärenden

a. Dnr: 2009/213:63, b.Dnr: 2008/204:88 c. Dnr: 2007/152:65, Dnr: 2009/215:60, e. 2009/214:63

a. Fårö förskoleverksamhet
För- och grundskolechef Bisse Carlsson informerar om olika alternativ för förskoleverksamhet på Fårö. Ärendet tas upp inom ramen för internbudgetarbetet.

b. Samverkan med fristående förskolor och fritidshem
Förvaltningen har för avsikt att föra in nödvändiga regler och rutiner avseende förhållande som ej regleras i lagstiftning till ett och samma regelverk gällande kommunal förskola och fritidshem såväl som för enskild fristående förskola och fritidshem.

c.    Turordningskrets vid ”bodelning” Barn- och utbildningsförvaltningen och Gy-Vux.
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har lämnat en skrivelse till BUN som delades ut.

d. Rekrytering av Kulturskolchef.
Skoldirektören informerar om rekrytering av kulturskolchef.

e. Särskilda undervisningsgrupper och PRIV-elever.
Brittis Benzler uppmärksammar att informationen i årsredovisningen är knapphändig och efterfrågar ytterligare information om:
- särskilda undervisningsgrupperna angående kostnad per plats, antalet platser, antalet utnyttjade platser, utbildningsresultat, dels från föregående läsår samt för höstterminen 2009.
- PRIV-elever angående antalet avhopp, antal som fullföljer utbildningen, utbildningsresultat.

Barn- och utbildningsnämndens beslut