§ 265 Remiss. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) Utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/45477
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 265
Remiss. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) Utställning

AU § 267
KS2009/304-14
- Regionplanenämnden Stockholms läns landsting 2009-06-18
- (Kommunstyrelsen 2008-11-19, § 255)
- Ledningskontoret 2009-09-22

Regionplanenämnden Stockholms läns landsting har remitterat det förslag till regional utvecklingsplan för Stockholms län, som nu ställs ut. Kommunstyrelsen yttrade sig i november 2008 över samrådsförslaget.

Ledningskontoret har utarbetat förslag till yttrande.

Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i överensstämmelse med det upprättade förslaget.
  • Register