§ 270 Medborgarförslag. ”Rösta om gasledningen”

Utskrivet från: http://gotland.se/45472
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 270
Medborgarförslag. ”Rösta om gasledningen”

AU § 274
KS2009/115-42
- Medborgarförslag 2009-03-11
- Ledningskontoret 2009-08-25

Håkan Olsson har i medborgarförslag föreslagit att kommunfullmäktige ska rösta om gasledningen (Nord Stream) eftersom kommunfullmäktige med det godkända avtalet med Nord Stream AG avseende Slite hamn framstår som mutade.

Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska avstyrkas. Det finns inget andra fullmäktige än dem som behandlade frågan om avtal avs. Slite hamn.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget avslås.

  • Register