§ 273 Förfrågan om att skänka brandbilar till Chile

Utskrivet från: http://gotland.se/45469
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 273
Förfrågan om att skänka brandbilar till Chile

AU § 277
KS2009/316-10
- Eva Zetterberg och Staffan Wrigstad 2009-07-10 och 31
- Räddningstjänsten 2009-08-13
- Ledningskontoret 2009-09-04

Eva Zetterberg och Staffan Wrigstad har framfört önskemål om att Gotlands kommun ska skänka begagnade brandbilar och annat material till en brandstation Bomba Suecia – brandstationen Sverige – i Huechuraba utanför Santiago i Chile, samt stödja ett utbyte mellan stationen och räddningstjänsten på Gotland. Enligt framställningen har svensk-chilenska handelskammaren i Chile åtagit sig att se över transportkostnaden.

Av räddningstjänstens utlåtande framgår att fyra bilar som är mellan 25 och 30 år gamla har planerats utbjudas till försäljning och priset uppskattas till mellan 50 000 kr och 100 000 kr per bil. Räddningstjänsten anser ändamålet behjärtans­värt och att två bilar kan skänkas. Särskilda anslag beviljas för eventuella omkostnader på plats i Chile, t.ex. utbildning.

Ledningskontoret har föreslagit att räddningstjänsten ska få i uppdrag att verk­ställa gåvan av två utrangerade brandbilar under förutsättning att frågan om finansieringen av uppkommande kringkostnader är löst.

Kommunstyrelsens beslut

  • Räddningstjänsten får i uppdrag att verkställa gåvan av två utrangerade brand­bilar under förutsättning att frågan om finansieringen av uppkommande kring­kostnader är löst.

  • Register