§ 284 Rapport uppdrag om öppen källkod

Utskrivet från: http://gotland.se/45458
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 284
Rapport uppdrag om öppen källkod

AU § 291
KS2009/383-00
- (Kommunfullmäktige 2009-06-15, § 79)
- Serviceförvaltningen 2009-09-15
Serviceförvaltningen redovisar resultatet av det uppdrag som fullmäktige gav kommunstyrelsen (serviceförvaltningens IT-enhet) vid behandlingen av den strategiska planen: Att utreda om det finns förutsättningar att minska kostna­derna för licenser och support genom att t.ex. börja använda s.k. öppen källkod.

Kommunstyrelsens beslut

  • Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.
  • Register