§ 285 Granskning av val av operativsystem

Utskrivet från: http://gotland.se/45457
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 285
Granskning av val av operativsystem

Mot bakgrund av kostnaderna för projektet Merit och rapporter i media om problemen med operativsystemet Vista beslöt kommunstyrelsen att ge regiondirektören i uppdrag att på lämpligt sätt skaffa en ”second opinion” – en bedömning av en utomstående expert - i fråga om kommunens val av operativ­system.

Register