§ 291 Information om ALMI Företagspartner

Utskrivet från: http://gotland.se/45451
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 291
Information om ALMI Företagspartner

VD ALMI Företagsparter Gotland AB, Anna Lannerhjelm, och Lars Erlandsson, ansvarig för bl.a. frågor om finansiering och företagsutveckling, informerade om företagets verksamhet

Register