§ 296 Kommunal hyresgaranti

Utskrivet från: http://gotland.se/45446
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 296
Kommunal hyresgaranti

AU § 299
KS2009/382-04
- (Kommunstyrelsen 2008-12-09, § 309)
- Ledningskontoret 2009-09-18

Gotlands kommun har förlängt försöket med kommunal hyresgaranti t.o.m. 30 november 2009 och ansökte hos Boverket om tilldelning av bidrag för 30 garantier. Ansökningar från enskilda om kommunal hyresgaranti hanteras av kultur- och fritidsnämnden – konsumentvägledningen.

Anm : Bidraget utgår för hyresgarantier till hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för eget boende men som ändå har svårt att etablera sig på hyres­marknaden. Kommunens hyresgaranti måste omfatta minst sex månadshyror och ska gälla under minst två år. Kommunen väljer själv hur borgensåtagandet ska utformas. Hyresgästens betalningsansvar kvarstår, så kommunen har rätt att i efterhand kräva tillbaka skulden, om hyresgarantin utnyttjas. Det statliga bidraget uppgår till 5 000 kr per garanti.

Ledningskontoret har föreslagit att försöket ska förlängas under ytterligare ett år. Sedan försöket inleddes 2008 har elva hyresgarantier beviljats.

Kommunstyrelsens beslut

 

  • Systemet med kommunal hyresgaranti förlängs under ytterligare ett år, perioden 1 december 2009 t.o.m. 30 november 2010.
  • Gotlands kommun ska ansöka om tilldelning av 20 garantier (senast 20 december).
  • Register