§ 304 Försäljning av fastigheten Porten 2

Utskrivet från: http://gotland.se/45438
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 304
Försäljning av fastigheten Porten 2

AU § 310
KS2009/344-25
- (Kommunstyrelsen 2009-04-23, § 131
- Tekniska nämnden 2009-
- Ledningskontoret 2009-09-16

Kommunstyrelsen har beslutat att fastigheten Porten 2 i Visby, som varit uthyrd till Länkarna, ska avyttras. Fastighetens utgångspris var satt till 2,9 mnkr och två bud på 3,7 mnkr lämnades. Tekniska nämnden har nu föreslagit att den ska säljas till personer som ska bosätta sig på fastigheten och inte till den som inte avsåg att använda den som permanentbostad. Fastigheten saknar bokfört värde.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ärendet återremitteras till tekniska nämnden.

  • Register