§ 305 Sammanträdesdagar 2010

Utskrivet från: http://gotland.se/45437
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 305
Sammanträdesdagar 2010

AU § 311

Ledningskontoret har presenterat följande förslag till sammanträdesdagar 2010:

Kommunstyrelsen: 25 januari, 25 februari, 25 mars, 19 april, 27 maj, 21 juni, 26 augusti, 23 september, 28 oktober, 1 november (konstituering), (16 november eventuellt), 25 november och 14 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskott: 12 januari, 2 och 16 februari, 9, 16 och 30 mars, 13 april, 4 maj, 5—7 och 10 maj, 2 och 8 juni, 10 och 17 augusti, 2 september, 1, 4—5 och 11 oktober, 19 oktober, 9 november och 7 december.

Kommunfullmäktige: 22 februari, 29 mars, 26 april, 14 juni, 18 oktober, 1 november, 29 november och 13 december.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontorets förslag fastställs.
  • Förslaget till sammanträdesdagar för fullmäktige överlämnas till kommun­fullmäktige.
  • Register