§ 307 Innehavare av 2009 års ekokommunpris

Utskrivet från: http://gotland.se/45435
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 307
Innehavare av 2009 års ekokommunpris

KS2009/426-40
- Ledningskontoret 2009-10-14

Ledningskontoret föreslår att Energirådgivningen vid stadsarkitektkontoret ska utses till innehavare av 2009 års ekokommunpris.

Priset delas ut vid kommunfull­mäktiges sammanträde i november.

Kommunstyrelsens beslut

  • Energirådgivningen vid stadsarkitektkontoret utses till innehavare av 2009 års ekokommunpris med följande motivering:

    Ekokommunpriset 2009 tilldelas Energirådgivningen för arbetet med rådgivningsinsatser till allmänheten och företag på Gotland. Genom sin kompetens och sitt engagemang har Energirådgivningen påverkat många gotlänningar i omställningen till ett hållbart samhälle. Särskilda insatser under 2009 är bland annat den stora utställningen ”Energismarta hus” under Almedalsveckan 2009 som Energirådgivningen initierade, organiserade och genomförde med Energimyndighetens hjälp i foajén till Wisby Strand. Utställningen fick god uppmärksamhet i media och många kontakter knöts inför fortsatta diskussioner med både privatpersoner och företagare på ön.

    Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

  • Register