§ 309 Information

Utskrivet från: http://gotland.se/45433
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 309
Information

Till handlingarna lades:

  • Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.
  • Förvaltningsutskottets protokoll från sammanträde 2009-09-22.
  • Register