BUN § 73

Utskrivet från: http://gotland.se/44730

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2009-09-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-08-26

BUN § 73
Kostpris för anställda vid Barn- och utbildningsförvaltningen


Dnr BUN 2008/244:62

Skatteverket har höjt beloppet för kostförmån för fri lunch till 74 kr f o m 2009-01-01. För att inte de anställda eller kommunen skall riskera att bli förmånsbeskattade behöver prissättningen för personalen vid de olika förvaltningarna justeras.

Serviceförvaltningens avdelning för Måltidsförsörjning har beräknat priset för anställda vid barn- och utbildningsförvaltningen till 44:63 och förordar att BUN beslutar att kostpriset per lunch tillsvidare skall vara 45 kr.

Barn- och utbildningsnämndens beslut