2009-05-20, §§ 71-94

Utskrivet från: http://gotland.se/44687
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2009-05-20

Register

Byggnadsnämnden 2009-05-20
Plats:
S3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 10.00-12.00
Närvaro
Beslutande

Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Göthe Malmros
Sven-Åke Malmberg
Anna Enström
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare
Allan Olofsson
Johan Malmros
Lena Lingvall
Daniel Bergvall

Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
3 juni 2009
Datum för anslags uppsättande 
4 juni 2009
Datum för anslags nedtagande 
26 juni 2009