§ 219 Försäljning av inventarier till Wisby Strand

Utskrivet från: http://gotland.se/44645
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 219
Försäljning av inventarier till Wisby Strand

AU § 222
KS2009/314-05
- Ledningskontoret 2009-06-12

Ledningskontoret föreslår att inventarierna i kongresshallen ska säljas till Wisby Strand & Event Gotland AB, dotterbolag till GIHAB och ägare av kongresshallen. Det föreslagna försäljningspriset uppgår till 16,8 mnkr och motsvarar det bokförda värdet. Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges bemyndigande att genomföra överlåtelsen av inventarierna.

Kommunstyrelsens beslut

Inventarierna i fastigheten Visby Kasernen 2 säljs till Wisby Strand Congress & Event Gotland AB för en köpeskilling av 16 800 000 kr.