§ 223 Medborgarförslag. Låt anställda lämna blod på arbetstid

Utskrivet från: http://gotland.se/44641
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 223
Medborgarförslag. Låt anställda lämna blod på arbetstid

AU 223
KS2009/158-02
- Medborgarförslag 2009-04-07
- Kommunfullmäktige 2009-04-27, § 70
- Ledningskontoret 2009-07-03

Agneta Enderberg har i medborgarförslag föreslagit att de anställda i Gotlands kommun ska få lämna blod på arbetstid, vilket idag är möjligt inom vissa men inte alla förvaltningar. Kommunfullmäktige har överlåtit ärendet till kommunstyrelsen.

Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat med dess utlåtande. I det framgår att det sedan länge är tillåtet att, om verksamheten så medger, med bibehållen lön besöka Visby lasarett för att lämna blod. Åtgärder kommer att vidtas för att sprida information om möjligheten.

Kommunstyrelsens beslut

  • Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.