§ 225 Medborgarförslag. Sälj Lövsta

Utskrivet från: http://gotland.se/44639
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 225
§ 225 Medborgarförslag. Sälj Lövsta

AU § 228
KS2009/184-10
- Medborgarförslag 2009-04-24
- Ledningskontoret 2009-07-09

Håkan Olsson har i medborgarförslag föreslagit att Lövsta landsbygdscentrum, gården, ska säljas, dock inte utbildningsverksamheten, för att finansiera förskole­verksamheten.

Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat med dess utlåtande. I det hänvisar kontoret till pågående översyn av Lövsta inför övergången till ny förvaltning 1 januari 2010 – Nämnden för gymnasieutbildning och vuxenutbild­ning. Kontoret konstaterar också att medel från försäljning av fastigheter inte kan användas för att finansiera drift.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.