§ 226 Medborgarförslag. Sänkta löner m.m.

Utskrivet från: http://gotland.se/44638
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 226
Medborgarförslag. Sänkta löner m.m.

AU § 229
KS2009/136-02
- Medborgarförslag 2009-03-20
- Kommunfullmäktige 2009-04-27, § 70
- Ledningskontoret 2009-07-07

Sten Pettersson har i medborgarförslag föreslagit att alla som från Gotlands kommun uppbär lön eller arvode som uppgår till minst 30 000 kr per månad ska sänka ersättningen med 10 %. Kommunfullmäktige har överlåtit ärendet till kommunstyrelsen.

Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat med dess utlåtande. I det redogörs för systemet med kollektivavtal och konsekvenserna, om vissa grupper frivilligt skulle sänka sin lön, samt den försvårade rekryterings­situation till chefstjänster, som en lönesänkning skulle kunna innebära.

Kommunstyrelsens beslut

  • Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.