§ 234 Kompletteringsbudget vissa anslag för exploatering

Utskrivet från: http://gotland.se/44630
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 234
Kompletteringsbudget vissa anslag för exploatering

AU § 237
KS2009/63-4
- Ledningskontoret 2009-06-29

Ledningskontoret har föreslagit att investeringsanslag inom tekniska nämnden om drygt 3,1 mnkr avs. exploatering av Fänriken, Fänriken 2, Tygverkstaden och Fiskmåsen – i huvudsak VA-utbyggnad – ska få överföras från 2008 till 2009 års (reviderade) investeringsbudget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Tekniska nämnden beviljas 3 184 tkr i kompletteringsbudget för exploaterings­projekt. Finansiering sker delvis genom intäkter från avgifter.