§ 235 Månadsrapport per juli

Utskrivet från: http://gotland.se/44629
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 235
Månadsrapport per juli

Au § 238

Ekonomistrategen Åke Wennerberg informerade kortfattat om månadsrapporten per juli månad 2009, enligt vilken prognosen för årets resultat var mer positiv än tidigare till följd av intäktsförbättringar.

Med anledning av kommunstyrelsens beslut i juni (§ 210) i samband med månadsrapportern per maj - att barn- och utbildnings­nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas för att nå ekonomisk balans – informerade skoldirektören Peter Molin och hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Kullberg och sjukhuschefen Jan Carlson.