§ 236 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/44628
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-08-24

KS § 236
Anmälningsärenden

 • Serveringstillstånd m.m.

  Av kommunalråden Lena Celion och Lars Thomsson samt alkoholhandläggarna fattade beslut i ärenden enligt alkohollagen 5 juni – 14 augusti 2009.

 • Förhandlingsprotokoll

  Protokoll 2009 från 2009 års löneöversyn.

  Protokoll 2009-06-16 med överenskommelse om samverkansavtal som gäller tills vidare.

  Protokoll 2009-06-11 från förhandling med Kommunal om övertidsersättning till YN.

  Protokoll 2009-06-12 frånförhandling med Sveriges läkarförbund om lönetillägg för RG.

  Protokoll 2009-07-01 från förhandling med Kommunal enligt MBL § 10 om brott mot LAS.

 • Bidrag

  Ordförandens beslut 2009-07-14 att bevilja Gotlands Ring 25 000 kr i bidrag för invigningen Unicef Celebrity Motor Finnkampen Race.