Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Socialtjänstens hjälper personer med funktionsnedsättning. Vilken hjälp man får beror på vilka behov man har.

Här är några exempel på vad socialtjänsten hjälper till med:

  • Stöd för att underlätta boendet
  • Hjälp med personlig omvårdnad
  • Stöd för att delta i fritidsaktiviteter
  • Möjlighet för anhöriga att få hjälp
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service
  • Meningsfulla uppgifter att göra på dagarna 

 

Så här går det till att ansöka om stöd

Ansöker gör du hos en handläggare. Du ska söka själv eller be din gode man eller förvaltare om hjälp. Skicka en ansökningsblankett eller ring till socialtjänsten så kommer en handläggare att kontakta dig. Då får du veta mer om vilken hjälp som finns att få. Du kan berätta vad du behöver hjälp med.

Adresser hittar du i kontaktinformationen.

Utredning

Handläggaren undersöker vad du behöver hjälp med och behöver därför prata med en läkare, arbetsterapeut eller psykolog för att få veta mer om dig. Sedan jämför man med vad som sägs i lagar och regler om vilken hjälp du kan få.  

Beslut

Efter en prövning bestämmer handläggaren om du har rätt till den hjälp du ansökt om. Beslutet får du skriftligt. Det kan hända att du får avslag om du inte har rätt till den hjälp som du sökt. Det står i ditt beslut varför du fått avslag. Du kan överklaga beslutet och din handläggare kan hjälpa dig med det.
Om ditt behov av stöd ändras kan handläggaren fatta ett nytt beslut.

En egen plan

För att hjälpen ska bli så bra som möjligt är det bra att göra en plan. Du kan be din handläggare om det. Det ni bestämmer skrivs ner och blir en plan för dig.


Tystnadsplikt

Alla inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får prata med andra om dig. Det gäller både det som du berättat och saker de fått reda på. Om inte du vill så får de inte heller lämna uppgifter om dig till en annan myndighet.

 

Tio olika sätt att få stöd och hjälp enligt LSS


Råd och stöd

Du kan få hjälp med råd och stöd av experter på olika områden. Det kan till exempel vara en psykolog, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut eller någon annan. Råd och stöd ges av habiliteringen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
 

Personlig assistans

Du som har en mycket stor funktionsnedsättning som inte är tillfällig kan få personlig assistans. En assistent kan hjälpa dig med olika saker, till exempel duscha, laga mat, göra ärenden och komma i kontakt med andra.
 

Ledsagarservice

Ledsagarservice ska hjälpa dig att delta i olika aktiviteter eller träffa vänner.
 

Kontaktperson

Kontaktperson är vän som håller dig sällskap och kan ge goda råd. Ni träffas då och då och gör olika saker tillsammans. En kontaktperson kan göra att du blir mindre ensam.
 

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice ger anhöriga en möjlighet att bli avlastade för att vila eller för att göra egna ärenden.
 

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse ger tillfälle till miljöombyte för dig och anhöriga kan få avlastning. Korttidsvistelse sker i korttidshem eller i en annan familj. Det kan också vara som lägervistelse.
 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att få fritids efter skolan från det du är 12 år. Stödet kan pågå tills du går ut gymnasiet.
 

Bostad med särskild service för barn och ungdom

Barn och ungdomar med stora funktionsnedsättningar kan ha rätt att bo nån annanstans än med sina föräldrar. Det kan vara i en annan familj. Det kan också vara i en bostad med särskild service, vilket innebär att det finns personal dygnet runt.
 

Bostad med särskild service för vuxna

Vuxna som behöver mycket stöd kan få hjälp att bo i en bostad där det finns personal dygnet runt. 
 

Daglig verksamhet

Att ha något meningsfullt att göra på dagarna betyder mycket. Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada, som inte studerar eller kan få arbete, kan ha rätt till daglig verksamhet. Det ska vara lämpliga sysslor som passar var och en.