Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Invandring och integration

Integrationsenheten kan hjälpa personer som har kommit till Sverige.
De kan ge information om uppehållstillstånd.

De kan hjälpa till med tolk.
De kan ge information om
hur barn och vuxna kan få hjälp.