Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Familjerådgivning

Familjer kan behöva stöd.
Hos familjerådgivningen kan alla få hjälp.

 

Alla familjer kan behöva stöd någon gång.
Hos familjerådgivningen kan ni få hjälp.
Det kan vara bra att få prata med någon.

Ni kan behöva hjälp att lyssna på varandra.
Ni kan behöva hitta bra sätt att lösa problem på

Familjerådgivningen hjälper alla par.
Ni kan vara gifta eller sambo.

Familjerådgivningen har tystnadsplikt.
Alla besökare får vara anonyma.

Här finns familjerådgivningen