Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Familjehem

Ibland kan barn behöva bo i en annan familj.
Då behövs ett familjehem.

 

Det kan vara problem mellan ett barn och föräldrar.
Det kan vara problem mellan ett barn och andra barn.

I ett familjehem kan barnet få bo.
Då kan det bli lättare.
Familjehemmet ska samarbeta med barnets föräldrar.
Det är för att det ska bli bra för barnet.

Barnet kan vara mellan 0 och 18 år.