Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Barn som far illa

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt.

Men det finns barn som råkar ut för våld eller övergrepp. Det är mycket viktigt att de får skydd.

Om du tror att ett barn far illa bör du anmäla det. Du har rätt att vara anonym. Men om du känner familjen är det bra om du berättar att du är orolig.

Om ett barn är i akut fara ska du anmäla det till socialtjänsten.

Behöver du någon att prata med? Kanske har du varit med om något hemskt? Kanske är du orolig för någon du känner?

Här finns olika föreningar som kan hjälpa dig.