Kontakt

Om du har frågor, kontakta regionens tandvårdsenhet
Telefon: 0498-26 99 03

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Tandvård

Folktandvården finns på flera platser på Gotland.

Du kan själv välja var du vill få din tandvård.
Detta gäller både barn, ungdomar och vuxna.

Hos folktandvården finns allmän tandvård, specialister och sjukhustandvård.

 

Akut tandvård

Om du får ont i tänderna kan du ringa akuttandvården.

Telefonnummer till akuttandvården är 0498-26 88 11

Vad kostar det?

Tandvården är gratis för barn och unga upp till 23 år.
Alla som fyllt 23 år kan få stöd för sin tandvård.
Dels genom ett allmänt tandvårdsbidrag.
Och dels genom en ersättning, som skyddar mot höga kostnader.
Du har rätt att få veta vad tandvården kostar.
Det kan tandläkaren tala om innan behandlingen börjar.


Tandvård för särskilda grupper

Vissa grupper kan få billigare tandvård.
Det gäller personer som har stort behov av hjälp och omvårdnad.
För att få särskilt stöd krävs intyg.