Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Lasarettet

Visby lasarett är ett akutsjukhus.

Här finns i stort sett alla specialiteter, som medicin, kirurgi, infektion, intensivvård och psykiatri.

Här finns läkare som är specialister på barn, hjärtan, ögon och öron.

Om patienten behöver akut vård på fastlandet ordnas en transport med helikopter.

Visby lasarett är ett modernt akutsjukhus för Gotlands invånare.