Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Vårdval Gotland

Du kan välja vilken vårdcentral du vill gå till.

Och vilken läkare som ska vara din familjeläkare.
Om du är nöjd  behöver du inte göra någonting.
Om du vill byta lärare eller vårdcentral ska du fylla i en blankett.

Här finns blanketten för vårdval.

Här finns vanliga frågor och svar om vårdvalet på Gotland