Kontakt

Om du behöver råd om vård ska du ringa 1177 Vårdguiden.

Om du är akut sjuk ska du ringa 112.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Vårdcentralerna på Gotland