Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Springa, cykla, skida

Vill du jogga, springa eller åka skidor?

Här finns spår där du kan träna.

Hälsans stig

Hälsans stig finns i Visby, Fårösund och Hemse.
Det är en märkt bana som är lätt att hitta.
Där kan du gå eller springa.
Det är bra för hjärta och lungor.
Det är ingen tävling och det behöver inte gå fort.

Här finns kartor:
Hälsans stig i Visby 
Hälsans stig i Fårösund 
Hälsans stig i Hemse 

Cykelspåret i Visby

Vill du cykla, gå eller köra rullstol?
Då passar Cykelspåret i Visby.
Cykelspåret är 8,5 km långt.
Varje kilometer är märkt så att du kan se hur långt du kommit.

Här finns kartan
Cykelspåret i Visby