Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter

TeleTal är till för personer som har tal-, röst- och språksvårigheter. En tolk hjälper till så att samtalet går fram.
 

Det kan var personer som talar otydligt. Tolken kan fylla i där det behövs.
 

Om du behöver hjälp med anteckningar skriver tolken ner det som sägs. Anteckningarna kommer med post eller e-post.
 

TeleTal kan också vara stöd för minnet. Då påminner tolken om det som är viktigt. Samtalen förbereds alltid i förväg.
 

Du kan också använda TeleTal om du behöver ringa någon med dessa svårigheter. Du behöver ingen förbokning eller intyg. Det räcker med en vanlig hemtelefon eller mobiltelefon. Samtalet är gratis.
 

Måndag - fredag 9.00-20.00
Lördag - söndag 12.00-16.00
Ring 020 22 11 44