Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Lättare vardag – Tillgängliga Gotland

Här finns förslag som kan göra vardagen lättare för personer med funktionshinder.
Det kan gälla dig själv eller någon du känner.

På tal om Gotland - Taltidning
På tal om Gotland är regionens taltidning.
Den vänder sig till alla som har svårt att läsa skriven text.
Läs mer här om taltidningen

 


Talande Webb Vill du höra vad som står på webben?
Med Talande Webb får du text på din dator uppläst.
Läs mer här om talande webb

 

Tillgänglig hemsida
Vill du ha större bokstäver på skärmen?
Läs mer här om tillgänglig hemsida


TeleTal
TeleTal är till för personer som har tal-, röst- och språksvårigheter.
En tolk hjälper till så att samtalet går fram.
Läs mer här om Teletal