Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst svenska

Här finns Region Gotland på lättläst svenska.

Vi arbetar med att göra den här informationen ännu bättre. 
 

Här berättar vi vad regionen gör
och vilken hjälp du kan få av regionen.
Här kan du också läsa om hur regionen fungerar.
 

Det är korta texter.
Det finns inte så många långa ord.
Men det viktigaste finns med.