BUN § 62

Utskrivet från: http://gotland.se/44240

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-08-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-06-16

BUN § 62
Ansökan Närskolan AB

Dnr BUN 2009/95:63

Gotlands kommun bereds möjlighet att senast den 15 september 2009 till Skolinspektionen yttra sig med anledning av Närskolans AB ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola åk 1-6 i Gotlands kommun.

För- och grundskolechef Mats Hanell skriver i sitt yttrande att
Närskolan AB har i sin ansökan till Skolinspektionen inte preciserat var man tänkt starta sin verksamhet, utan skriver; ” I dagen läge är inte lokalfrågan klar". Lokaler som kan anpassas till planerade verksamheten är det gott om på Gotland”. För att kunna avgöra vilka konsekvenser en fristående förskoleklass och grundskola åk 1-6 skulle få för övrig skolverksamhet på Gotland behövs ett tydligare underlag.

Skolinspektionen har begärt in kompletterande upplysningar från Närskolan AB och ett svar lämnades först 12 juni. I yttrandet har därför inte hänsyn kunnat tas till de kompletterande uppgifterna och därför föreslås att ansökan behandlas vid BUN Au i augusti 2009.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN delegerar till BUNs au att yttra sig över Närskolans ansökan vid sammanträdet 2009-08-19.