Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fristående förskolor

På Gotland finns ett antal fristående förskoleverksamheter. Nedan hittar du kontaktinformation direkt till dem.

Du som är intresserad av att sätta upp ditt barn i kö i fristående verksamhet måste kontakta respektive anordnare. De har egna köer.

Förskolor

Bikupan förskola

Box 141, Storvägen 88
623 21 Ljugarn
Tfn: 076-091 51 35
E-post: info@ljugarnsforskola.se
Hemsida: www.ljugarnsforskola.se

Bysen förskola
Skoltomten Lau
623 62 Ljugarn
Tfn: 0498 - 49 13 63
E-post: bysen@lau.se
Hemsida: www.bysen.se

Fårö förskola/fritids
Svens Fårö
624 66 Fårö
Tfn: 070-099-55-02
E-post: info@faroforskolafritids.se
Hemsida: https://faroforskolafritids.se/

Förskolan Änget
Terra Nova torg 9
621 53 Visby
Tfn: 0498 - 20 68 73
E-post visby.forskolan.anget@svenskakyrkan.se
Hemsida www.svenskakyrkan.se/visby/forskolan-anget

Guteskolan - Förskolan Gute
Broväg 8
621 40 Visby
Tfn: 0498-23 22 07
E-post: therese.sahlsten@guteskolan.se
Hemsida: www.guteskolan.se/forskolan-gute/

Guteskolan - Förskolan Slottsparken
Kommendantsbacken 6
621 57 Visby
Tfn: 0498-23 22 07
E-post: therese.sahlsten@guteskolan.se
Hemsida: www.guteskolan.se/forskolan-slottsparken

Guteskolan - Förskolan Väduren
Herkulesvägen 9
621 41 Visby
Tfn: 0498-23 22 07
E-post: therese.sahlsten@guteskolan.se
Hemsida: www.guteskolan.se/forskolan-vaduren/

Hellvi förskola och fritids
Hellvi gamla skola
624 50 Lärbro
Tfn: 0498 - 22 80 08
E-post: hellvikoopet@gmail.com
Hemsida: www.xn--hellvifrskola-omb.se

Innovita Visby förskola

Visborgsallén 24
621 50 Visby
Tfn: 0498 20 09 70
E-post: visby@innovitaskolan.se
Hemsida: www.innovitaskolan.se/visby/om/forskola/

Karlavagnen Waldorfförskola
Visborgsgatan 61
621 58 Visby
Tfn: 0498 - 21 65 91
E-post: kontakt@karlavagnen.nu
Hemsida: www.karlavagnen.nu

Loket förskola

Bygdegården Lokrume
621 74 Visby
Tfn: 0498 - 27 51 14
E-post: hej@forskolanloket.se 
Hemsida: www.forskolanloket.se

Lyckan förskola
Skolgården Burs
623 49 Stånga
Tfn: 0498 - 48 31 31
E-post: forskolanlyckan@outlook.com
Hemsida: www.forskolanlyckan.se

Montessori Friskola Gotland

Artillerigatan 13
621 38 Visby
Postadress: Box 1274, 62123 Visby
Tfn: 0498 -27 81 44 
E-post: info@montessorigotland.se
Hemsida: www.montessorigotland.se

Positivet förskola

Schweitzergränd 1 A
621 56 Visby
Tfn: 073-394-48-62
E-post: lotta@forskolanpositivet.se
Hemsida: www.forskolanpositivet.se

Prästbacken förskola
Prästgården Kräklingbo
623 70 Katthammarsvik
Tfn: 070-780 83 60
E-post: prastbackensforskola@gmail.com
Hemsida: https://www.prastbackensforskola.se/

Kräklingbo Förskola (från och med 1 januari 2024)
Kräklingbo Kräklings 203
623 70 Katthammarsvik
Tfn: 070-634 27 82
E-post: kraklingboforskola@gmail.com

Riddarsporren Waldorfförskola

Artillerigatan 21
621 38 Visby
Tfn: 04998 - 21 08 47
E-post: kontakt@riddarsporren.se
Hemsida: www.riddarsporren.se

Suderängens förskola
Gothem Magnuse 921
624 30 Slite 
Tfn: 070-4950060
E-post: suderangensforskola@gmail.com
Hemsida: www.gothemsuderangensforskola.se

Tofflan förskola

Licksarve Tofta 115
622 65 Gotlands Tofta
Tfn: 0498 - 26 50 26
E-post: tofflan10@telia.com
Hemisda: www.forskolantofflan.se

Uteförskolan Alla årstider, Södra hällarna

Besöksadress: Kungsladugård, Toftavägen
Postadress: Box 1090, 621 21 Visby
Tfn: 0498-21 89 80
E-post: uteforskolan@allaarstider.se
Hemsida: www.allaarstider.se

Visby Montessoriförskola
Strandgatan 16 A
621 56 Visby
Tfn: 073-991 08 84
E-post: visbymontessoriforskola@gmail.com
Hemsida: www.visbymontessoriforskola.se/