Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Efter brand

När elden slocknat och brandstyrkan lämnat platsen inleds det som av många uppfattas som en ganska jobbig period. Det som inte förstörts av branden ska tas om hand, försäkringsbolag ska kontaktas, i värsta fall måste du även ordna med en tillfällig bostad för dig och din familj.

Det som alltid händer efter en brand är att polisen utreder om det finns någon misstanke om brott.

För att räddningstjänsten ska utvecklas krävs det kunskap om vad som orsakar bränder och hur skadebegränsande åtgärder fungerar i praktiken. Därför genomför vi så kallade brandutredningar.