Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Före under och efter brand

Varje dag brinner det i svenska hem och varje år omkommer drygt 100 personer i samband med bränder. De flesta av dessa olyckor sker i hemmiljö.
Därför är det viktigt att vara medveten om brandrisker och vad du kan göra för att förebygga bränder.

Genom rätt kunskap kan du göra en stor och betydande insats när det gäller att förebygga olyckor - men ditt agerande kan även betyda skillnaden mellan liv och död den dagen då olyckan är framme.

I länkarna till höger har vi samlat mer information om vad du bör tänka på före, under och efter en brand.