Kontakt

Peter Sandström
Webbsamordnare
Telefon: 0498-26 92 82
E-post: peter.sandstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter

Teletal är en telefontjänst som är öppen för alla som känner att de behöver stöd under telefonsamtal. 

TeleTal är även till för dem som vill ringa till någon som har dessa svårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Så här funkar det

Samtalet är ett trepartssamtal där tredje parten är en Teletal-tolk. Du behöver ingen förbokning, utredning eller remiss. Det räcker med en vanlig telefon, fast eller mobil. Samtalet är kostnadsfritt. Tolkarna på Teletal har tystnadsplikt.

  • Du ringer till Teletal, telefonnummer 020-22 11 44
  • En tolk hos Teletal svarar
  • Ni förbereder samtalet tillsammans
  • Tolken ringer upp den du vill ringa till
  • Tolken är med som stöd under samtalet
  • När samtalet är färdigt kopplas den tredje personen bort
  • Du och tolken pratar själva om hur du upplevde samtalet

Talstöd

Teletal är ett talstöd för personer med otydligt tal. Teletal finns med i samtalet och förtydligar vad som sägs. Teletal hjälper också den som ringer genom växlar och telefonslussar. Teletal upprepar eller fyller i då det behövs.

Läs- och skrivstöd

Teletal hjälper personer med läs- och skrivsvårigheter. Hos Teletal kan du få anteckningar med det viktigaste som sagts under samtalet. Teletal kan posta eller e-posta anteckningarna till dig eller skicka dem som en mp3-fil.

Minnesstöd

Teletal är ett minnesstöd. Teletal kan påminna om vad som är viktigt att få sagt under ett samtal. Samtalen förbereds alltid i förväg.

Mer information

Information om Teletal