Kontakt

Peter Sandström
Webbsamordnare
Telefon: 0498-26 92 82
E-post: peter.sandstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter

Du som har någon form av funktionsnedsättning och har svårt att prata i telefon kan få stöd genom flera tjänster. Här beskriver vi tjänsterna teletal, texttelefoni.se och bildtelefoni.net.

Teletal

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig. Tolken kan bland annat tolka otydligt tal och svåra ord, ge stöd för minnet och anteckna vad som sägs i samtalet.

Teletal når du på 020-22 11 44. Det är samma nummer för alla som vill ringa via Teletal.

Teletal har öppet vardagar klockan 7:30 – 20:00 och helger klockan 12:00 – 16:00. Tjänsten är kostnadsfri. Mer information hittar du på www.teletal.se.

Texttelefoni.se

Texttelefoni.se förmedlar samtal mellan text och tal. Tjänsten är till för dig som vill kommunicera helt eller delvis genom text och för talande och hörande som vill ringa någon som kommunicerar genom text.

Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri. Mer information hittar du på www.texttelefoni.se.

Bildtelefoni.net

Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få spontana samtal distanstolkade.

Bildtelefoni.net har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri. Mer information hittar du på www.bildtelefoni.net.