Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Jobb och utveckling på Gotland

Region Gotland har ansvaret för den regionala utvecklingen på Gotland.

Det är viktigt att det finns jobb och företag,
och att vi blir fler som bor på Gotland.
Det ger ekonomisk tillväxt.


En ö med många små företag

På Gotland finns många små företag. 
Många gotländska företag arbetar med turism och jordbruk.
Läs mer här om gotländska företag


Företagslotsen

Är du företagare?
Företagslotsen kan hjälpa dig när du behöver hjälp att starta bolag och verksamheter.
Läs mer här om företagslotsen.