Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Ekokommun

Gotland är en ekokommun.

Det betyder att vi vill ha en hållbar utveckling på Gotland.
Alla måste hjälpa till.

Hållbar utveckling betyder att vi ska tänka på framtiden och de människor som lever då.
Våra barn och barnbarn ska också kunna andas ren luft och dricka rent vatten.

Vi måste tänka på hur vi ska värma upp våra hus